Jobba hos oss

>>

Våra medarbetares utveckling avgör våra framgångar

Flex Fasadgruppen inom Myrinakoncernen har under de senaste åren varit mycket framgångsrik på den nordiska marknaden. Framgången har alltid byggt på våra medarbetares insatser. Nu står vi i begrepp att växa ytterligare. Den expansionen kan du vara med att förverkliga.
Vår ambition är att etablera oss i fler länder kring Östersjön. Plattformen för expansionen är vår värdegrund, där vi med engagemang, goda relationer och långsiktighet ska sträva mot excellens – att i varje situation förstå och leverera det optimala.

Väx med oss
Det här innebär att du bidrar med ditt driv och din kompetens. Du ser det också som självklart att vara en av flera i ett team, där våra gemensamma ansträngningar skapar tillväxt.
Samtidigt finns du på en arbetsplats, där våra medarbetare har stora möjligheter att växa både i sin yrkesroll och som människor. Hos oss är medarbetarna delaktiga i viktiga händelser, ser fram mot nya utmaningar och har och tar ansvar. Hos företagen inom gruppen genomsyras dessutom verksamheten av närheten till både ägare och styrelse.

Våra värdeord är

Engagemang – naturligtvis både internt och externt. Engagemang innebär ett eget ansvar att bidra, visa förståelse men också att kunna vara en tydlig kravställare. Att förbättra och utveckla kräver hela tiden allas engagemang.

Goda relationer – till både våra kollegor som våra affärsrelationer runt om oss. Det ger en naturlig drivkraft till kontakt, att vara tydlig i kommunikationen och att visa ett uppriktigt intresse för andra.

Långsiktighet – Det innebär inte att vi inte kan ändra oss, eller avsluta, men det vi gör, bygger vi på lång sikt. Vi står inte för det snabba utan mer det jordnära kraftigt växande – sett över tid.

Flex FasadgruppenVilla Viking, Ringgatan 6, 703 42 Örebro  |  Telefon: 019 - 32 53 10